Klantenservice: +32 2 478 95 17 - maandag t/m vrijdag - 9.00-18.00 uur
Privacybeleid

Privacybeleid


Als verantwoordelijke voor haar activiteit is Merveyl Hotel Supplies verplicht persoonsgegevens te verwerken. De juridische informatie over de onderneming vindt u in onze juridische mededeling.

Wij hechten veel belang aan de eerbiediging ervan, in een benadering die is vastgelegd in ons "Privacybeleid", waarbij de geldende bepalingen strikt worden nageleefd, met name de "Wet op de gegevensbescherming" van 6 januari 1978 en de "RGPD" Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-verordening 2016/679 van 27 april 2016).

ARTIKEL 1 - VERZAMELDE PERSOONLIJKE INFORMATIE

Wanneer u het klantenformulier invult, verzamelen wij de door u verstrekte persoonlijke gegevens, zoals uw naam en e-mailadres.

Overeenkomstig de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (RGPD) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, beschikt u over het recht van toegang, rectificatie, wijziging en verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben. Merveyl Hotel Supplies verbindt zich ertoe de op de website shop.merveyl.com verzamelde informatie niet aan derden door te geven.

U kunt te allen tijde verzoeken om wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens door een e-mail te sturen naar info@merveyl.com.

Met uw toestemming kunnen wij u e-mails sturen over Merveyl Hotel Supplies, voordelen en bureau-informatie.

ARTIKEL 2 - TOESTEMMING

Hoe verkrijgt u mijn toestemming?

Wanneer u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt om contact met ons op te nemen via shop.merveyl.com, gaan wij ervan uit dat u ermee instemt dat wij uw gegevens uitsluitend voor dit doel verzamelen en gebruiken.

Indien wij u om andere redenen, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, om uw persoonsgegevens vragen, zullen wij u rechtstreeks om uw uitdrukkelijke toestemming vragen, of u de mogelijkheid bieden dit te weigeren.

Hoe trek ik mijn toestemming in?

Indien u, nadat u ons uw toestemming hebt gegeven, van mening verandert en niet langer toestaat dat wij contact met u opnemen of uw informatie verzamelen, kunt u ons daarvan op de hoogte brengen door ons te contacteren op het e-mailadres info@merveyl.com, of per post op het adres Merveyl Hotel Supplies, Dooren 97, 1785 Merchtem, België.

ARTIKEL 3 - OPENBAARMAKING

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien u onze Algemene Voorwaarden schendt.

ARTIKEL 4 - VEILIGHEID

Om uw persoonsgegevens te beschermen, nemen wij redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen wij de beste praktijken in de sector om ervoor te zorgen dat deze niet op ongepaste wijze verloren gaan, worden ontvreemd, toegankelijk worden gemaakt, bekend worden gemaakt, worden gewijzigd of worden vernietigd. Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te verbeteren, hebben wij voorzieningen getroffen voor beperkte toegang tot de gegevens. Dit betekent dat uw gegevens alleen zichtbaar zijn voor bevoegd personeel dat op de hoogte is van de kwesties in verband met de bescherming van persoonsgegevens.

ARTIKEL 5 - COOKIEBELEID

Wat zijn cookies en hoe worden ze gebruikt?

Shop.merveyl.com kan cookies plaatsen in de webbrowsers van haar gebruikers wanneer deze gebruik maken van haar diensten. Cookies zijn essentieel voor de goede werking van het internet en worden door de meeste websites gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat door websites naar de browser wordt gestuurd (indien geconfigureerd om dat te doen) met informatie over het gebruik van de dienst, zoals gebruikersnaam, chatvoorkeuren en andere configuratie- of trackingparameters. Zo kan Shop.merveyl.com bijvoorbeeld zijn gebruikers en hun voorkeuren herkennen om hun gebruik van de dienst te verbeteren: gebruik, voorkeuren, personalisering, login, ...

Om het verkeer of het publiek te meten, of om de weergave van advertenties te personaliseren, staat Shop.merveyl.com bepaalde partners (zoals Google) toe om hun cookies te installeren in de browsers van haar gebruikers. Deze partners verbinden zich ertoe de toepasselijke regelgeving na te leven. Het gebruik van cookies door deze bedrijven is onderworpen aan hun eigen privacybeleid, niet dat van Shop.merveyl.com

Hoe stel je ze in?

De meeste internetbrowsers accepteren automatisch cookies. Het is mogelijk uw browser te configureren, door de instellingen ervan te wijzigen, om het automatisch accepteren van cookies te stoppen of om gewaarschuwd te worden voordat u het gebruik ervan accepteert. Niettemin is het mogelijk dat bepaalde diensten (automatische verbinding, chat, enz.) niet correct functioneren indien de Gebruiker cookies uitschakelt/weigert.

Ter herinnering, de verkregen gegevens zijn beperkt. Zij hebben voornamelijk betrekking op gegevens over gebruik, voorkeuren, gebruikte apparatuur, enz. Persoonlijke gegevens zoals de naam, de voornaam van de gebruiker of het postadres van de verbinding kunnen in geen geval worden verkregen.

Zoals eerder vermeld, is het mogelijk om op de computer geïnstalleerde cookies toe te staan, te blokkeren of te verwijderen door de browseropties in te stellen. Hieronder staan de indicaties voor de meest gebruikte browsers:

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

Apple Safari

Wij wijzen u erop dat het deactiveren van een cookie het browsen of het gebruik van de op Shop.merveyl.com aangeboden diensten kan verhinderen of bemoeilijken: ledengedeelte, enz.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de CNIL: http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/

Volg deze link voor meer informatie over hoe u cookies van Facebook kunt weigeren: https://www.facebook.com/help/568137493302217

ARTIKEL 6 - LEEFTIJD VAN TOESTEMMING

Door deze site te gebruiken, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, en dat u ons toestemming hebt gegeven om een minderjarige onder uw hoede deze website te laten gebruiken.

ARTIKEL 7 - WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen, dus kom regelmatig terug. Wijzigingen en verduidelijkingen zullen onmiddellijk na bekendmaking op de website van kracht worden. Als wij wijzigingen aanbrengen in de inhoud van dit beleid, zullen wij u hier melden dat het is bijgewerkt, zodat u weet welke informatie wij verzamelen, hoe wij die gebruiken en onder welke omstandigheden wij die eventueel bekendmaken.

VRAGEN EN CONTACTINFORMATIE

Indien u toegang wenst tot de persoonlijke informatie die wij over u hebben, deze wenst te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen, een klacht wenst in te dienen, of indien u gewoon meer informatie wenst, gelieve dan contact op te nemen met onze Privacy Officer op info@merveyl.com, of per post op Merveyl Hotel Supplies, Dooren 97, 1785 Merchtem, België.